Mopokortti

Mopokorttitesti.info -sivuilta löydät opiskelumateriaalia ja ajankohtaista tietoa liittyen mopokorttiin. Sivustolta löydät myös testejä mopokortin teoriakoetta varten.

Voit saada mopokortin edullisesti myös opetusluvan avulla. Opettajan ei tarvitse olla perheenjäsen tai lähisukulainen. Esimerkiksi Opetuslupa.net -palvelussa voit löytää itsellesi opettajan jonka avulla saat koulutuksen tutkintoon.

Teoriakoe

Kaksipyöräisen mopon teoriakokeessa kysytään yhteensä 25 teoriakoekysymystä, 15 liikennetilannekysymystä ja 10 monivalintatehtävää. Mopoauton teoriakokeessa liikennetilannetehtäviä on puolet enemmän eli 30kpl. Monivalintatehtävissä on kolme vastausvaihtoehtoa joista yksi on oikea. Alta löydät ilmaisen mopokortin teoriakokeen harjoittelun jolla voit testata omaa tietämystäsi. Jos valmistaudut teoriakokeeseen, sinun kannattaa tilata ilmaisharjoituksien lisäksi jokin maksullinen harjoitteluohjelma.

Täältä löydät tietoa mopokortin suorittamisesta oli kyseessä sitten kaksi- tai nelipyöräinen mopo.

Kaksipyöräisen mopon ja mopoauton kuljettajaopetus ja tutkinto eroavat hieman toisistaan.

 • AM-luokan mopokortilla, jossa erityisehto AM120, saa kuljettaa ainoastaan kaksipyöräistä mopoa (tai kolmipyöräistä).
 • Mopoauton kuljettamiseen tarvitaan AM-kortti erityisehdolla 121.
 • Ennen 19.1.2013 hankittu mopokortti oikeuttaa ajamaan sekä mopoa että mopoautoa. 
 • Ennen vuotta 1985 syntyneet eivät tarvitse kaksipyöräisen mopon kuljettamiseen ajokorttia. 
 • Mopoauton tai kevyen nelipyörän kuljettamiseen on oltava vähintään joko ennen 19.1.2013 suoritettu mopokortti tai AM-luokan ajokortti (erityisehto 121)
 • Mopokortin voit hankkia joko opetusluvalla tai autokoulun avulla.
 • Mopokortin teoriakoetta  on hyvä harjoitella netissä etukäteen.

Tässä yksi hyvä mobiililaitteillakin toimiva mopokorttiharjoitus

Katso teoriakokeen sallitut virheiden määrät eri korttiluokissa.

Opetusluvalla

Mopokortin voit hankkia myös opetusluvalla. Mopokorttia opetusluvalla opettavan tulee suorittaa opetusluvan teoriakoe jossa kysytään samat kysymykset kuin oppilaalta sekä lisäksi 20 opettajalle suunnattua kysymystä. Harjoittelun liikenteessä voi aloittaa vasta kun oppilas on täyttänyt vaaditun ikärajan 15 vuotta.

Kaksipyöräisen ja mopoauton tutkinnon opetusmäärät ovat samat. Opetuksen sisällössä on kuitenkin hieman eroavaisuuksia. Koulutus sisältää mm. seuraavia turvalliseen ajoon liittyviä asioita:
 • Risteysajo
 • Liikennetilanteiden hallinta
 • Pujottelu
 • Hätäjarrutus
 • Hitaasti ajaminen