Mopokortti

Mopokorttitesti.info -sivuilta löydät opiskelumateriaalia ja tietoa liittyen mopokorttiin. Sivustolta löydät myös testejä mopokortin teoriakoetta varten.

Voit saada mopokortin edullisesti myös opetusluvan avulla. Opettajan ei tarvitse olla perheenjäsen tai lähisukulainen. 

Teoriakoe

Kaksipyöräisen mopon teoriakokeessa kysytään yhteensä 70 teoriakoekysymystä, 50 liikennetilannekysymystä, 5 riskientunnistamista ja 15 monivalintatehtävää. Mopoauton teoriakokeessa kysymyksiä on sama määrä. Monivalintatehtävissä on kolme vastausvaihtoehtoa joista yksi on oikea. Alta löydät ilmaisen mopokortin teoriakokeen harjoittelun jolla voit testata omaa tietämystäsi. Jos valmistaudut teoriakokeeseen, sinun kannattaa tilata ilmaisharjoituksien lisäksi jokin maksullinen harjoitteluohjelma.

Täältä löydät tietoa mopokortin suorittamisesta oli kyseessä sitten kaksipyöräinen mopo , mopoauto tai kevytauto.

Kaksipyöräisen mopon ja mopoauton kuljettajaopetus ja tutkinto eroavat hieman toisistaan.

 • AM120-luokan mopokortilla, saa kuljettaa ainoastaan kaksipyöräistä mopoa (tai kolmipyöräistä).
 • Mopoauton kuljettamiseen tarvitaan AM121-kortti.
 • Ennen 19.1.2013 hankittu mopokortti oikeuttaa ajamaan sekä mopoa että mopoautoa. 
 • Ennen vuotta 1985 syntyneet eivät tarvitse kaksipyöräisen mopon kuljettamiseen ajokorttia. 
 • Mopoauton tai kevyen nelipyörän kuljettamiseen on oltava vähintään joko ennen 19.1.2013 suoritettu mopokortti tai AM-121 luokan kortti.
 • Mopokortin voit hankkia joko opetusluvalla tai autokoulun avulla.
 • Mopokortin teoriakoetta  on hyvä harjoitella netissä etukäteen.

Tässä yksi hyvä mobiililaitteillakin toimiva mopokorttiharjoitus

Katso teoriakokeen sallitut virheiden määrät eri korttiluokissa.

Opetusluvalla

Mopokortin voit hankkia myös opetusluvalla. Harjoittelun liikenteessä voi aloittaa vasta kun oppilas on täyttänyt vaaditun ikärajan 15 vuotta. Jos oppilaalla on esim. T-luokan ajokortti, ei pakollisia EAS teoriatunteja tarvita. 

Kaksipyöräisen ja mopoauton tutkinnon opetusmäärät ovat samat. Opetuksen sisällössä on kuitenkin hieman eroavaisuuksia. Koulutus sisältää mm. seuraavia turvalliseen ajoon liittyviä asioita:
 • Risteysajo
 • Liikennetilanteiden hallinta
 • Pujottelu
 • Hätäjarrutus
 • Hitaasti ajaminen